Voetbaltechnisch Beleidsplan sv Enter

Jaarlijks evalueert de TC het  Voetbaltechnisch Beleidsplan en dat leidt er toe dat er een beperkt aantal aanpassingen komen. Dat laatste aanpassingen komen voort uit de wijzigingen die door KNVB (nieuwe voetbalvormen) zijn doorgevoerd.

De aanpassingen worden goedgekeurd door het AB.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij 1 van de leden van TC (zie ook onder Organisatie).

De Technische Commissie

Kevin Asbroek
06-20322032

[email protected]