Huis- en gedragsregels over alcohol in de kantine

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (b.v. in de kleedkamers, rondom de speelvelden etc.) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er wordt géén alcohol geschonken aan:

  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met méér dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1 van het bestuursreglement) drinken géén alcohol gedurende hun bardienst.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, zijn in de kantine niet toegestaan. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Aan personen onder de 18 jaar wordt géén alcoholhoudende drank verstrekt!