Hoe wordt u lid van onze vereniging

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden of aangemeld worden door middel van een aanmeldformulier.

Ledenadministratie:
Ronny Brughuis
06-45734815
[email protected]

Afmelding als lid of het wijzigen van het lidmaatschap naar rustend lid dient – uitsluitend schriftelijk – plaats te vinden bij de ledenadministratie (e-mail: [email protected]). Echter wel vóór 31 mei, anders loopt de contributieverplichting – conform de statuten – minimaal nog 1 jaar door.

Wijzigingen
Persoonlijke wijzigingen (zoals adres en bankrekening) dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (e-mail: [email protected]).

Contributie
De contributiebedragen zijn als volgt: (per kwartaal)
Voor ondersteuning in de betalingen kunt u gebruik maken van de regeling jeugdsportfonds (jeugdsportfonds-wierden)

Mini’s: €10,00
JO-8 t/m JO-13: €35,00
JO-15 t/m JO-19: €42,50
Senioren: €50,00
Rustende leden: €10,00
Club van 100: €6,25

Door het invullen van het aanmeldformulier geeft u een machtiging voor de automatische incasso van de contributie van uw bankrekeningnummer. De verrekening van de contributie vindt plaats door middel van een kwartaal incassering door de vereniging.

Elftal-indeling
De indeling van de elftallen vindt zoveel mogelijk plaats op basis van leeftijd. De technische commissie kan hiervan om bepaalde redenen vanaf zien. Hiervan wordt u dan gemotiveerd op de hoogte gebracht.

 • Senioren: 18 jaar en ouder
 • Junioren:
  A 16 – 17 jaar (elftallen)
  B 14 – 15 jaar (elftallen)
  C 12 – 13 jaar (elftallen)
 • Pupillen:
  D 10 – 11 jaar (elftallen)
  E 8 – 9 jaar (zeventallen)
  F 5 – 7 jaar (zeventallen)