De bescherming van persoonlijke gegevens is geen eenmaligezaak.
Ook al heb je het eenmalig goed ingericht, de wet vereist dat je met een actueel document kunt aantonen datje voldoet aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert dat steekproefsgewijs.

Klik hier voor de verklaring