Het jeugdbestuur (JB) heeft haar plannen vastgelegd voor de komende jaren. In bijgevoegd document vindt u informatie over de achtergronden en de plannen en ook is er een korte terugblik op de afgelopen jaren.

Voor het JB is dit document onze leidraad, maar ook blijven wij flexibel en aanspreekbaar op uw ideeën en suggesties.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een van de leden van het JB.