Laatste nieuws

Algemene Ledenvergadering 2022

De vorige ALV had door Corona lang op zich laten wachten. Nu was het na 7,5 maand alweer zover. Een speciale ALV want er stonden een aantal bijzondere punten op de agenda.
Het meest speciaal hierbij was de benoeming van een viertal ereleden in het jubileumjaar. Met luid applaus werd het erelidmaatschap, na een korte toelichting per voorgesteld erelid door voorzitter Jos van Otten, voor Rob ten Brink, Alphons Asbroek, Hans Schrooten en Martin Asbroek (Delden) definitief bezegeld door de leden. Rob ten Brinck en Hans Schrooten konden tijdens de ALV niet aanwezig zijn. Tijdens de receptie van het 100 jarig jubileum op zaterdag 3 september zullen de 4 nieuwe ereleden officieel gehuldigd worden.
Daarnaast een aantal wijzigingen in het bestuur. Kevin Braamhaar is door ALV in de functie van penningmeester gekozen en neemt de plaats in van Rob ten Brinck die eerder had aangegeven vanwege gezondheidsredenen zijn functie te willen neerleggen. Robin Heilen heeft te kennen gegeven zijn functie als bestuurslid en voorzitter van de barcommissie na de jubileumactiviteiten te willen beëindigen. Op een later tijdstip zal Robin, die vanwege privéomstandigheden niet aanwezig kon zijn, bedankt voor zijn verdiensten.
Secretaris Martin Asbroek gaf een toelichting op de nieuwe statuten die binnenkort van kracht zullen worden.
Paul Diepenmaat gaf als lid van de jubileumcommissie een uitgebreide toelichting op het jubileumjaar en de aanstaande activiteiten.
Vanuit de Stichting Support gaf Bart Knol een toelichting op de plannen om de kantine binnenkort een face-lift te geven.
Ook werd er afscheid genomen van een vijftal bestuursleden van de Stichting Suppport, te weten Jurgen Dittrich, Erwin Kamphuis, Johan Wolters, John Lammertink en Martin Asbroek (Enter). De heren werden hartelijk bedankt voor de bewezen diensten in de afgelopen jaren.
Het bestuur van Stichting Support wordt nu gevormd door Dave Letink, Michel Rikkert, Andre Bode, Lucien Brinks, Bart Knol en Kevin Asbroek.
Ook dit jaar werden er weer vele leden gehuldigd vanwege een 25, 40 of 50 jarig lidmaatschap.
De vergadering werd afgesloten met de rondvraag, waar dit jaar slechts beperkt gebruik van gemaakt werd.