Laatste nieuws

Bijeenkomst Verantwoord Alcoholgebruik bij sv Enter

Geachte jeugdleden, ouders en kader,

Zoals bekend is per 1 januari 2014 de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid, met name voor jongeren (< 18 jaar).

Wettelijk is het voor jongeren (< 18 jaar) niet toegestaan alcohol te drinken in onze kantine of op het terrein van sv Enter. Het is in het verenigingsbelang erop toe te zien dat deze richtlijnen nageleefd worden.

Het is voor onze kantinevrijwilligers moeilijk om er goed op toe te zien dat er geen alcohol wordt gebruikt door jongeren (< 18 jaar). Dit is derhalve een taak en verantwoordelijkheid voor ons allen (kader, jeugdleden en ouders).

Graag willen we jullie uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Verantwoord Alcoholgebruik bij sv Enter’. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 november, aanvang 19:30 uur.

Het doel van deze avond is:

  • Met elkaar in gesprek gaan over verantwoord alcoholgebruik bij sv Enter
  • Toelichting op de wettelijke eisen en het beleid van sv Enter
  • Bevorderen van bewustzijn betreffende gezondheidsrisico’s van alcohol met name voor jeugd

Enquête

Met ingang van heden staat er via onze website  een enquête klaar voor alle spelers, ouders / verzorgers en kader. We nodigen jullie van harte uit om deze enquête in te vullen (duurt minder dan 5 min). De resultaten zullen we op 21 november met jullie bespreken.