Laatste nieuws

Een bijzondere Algemene Ledenvergadering

Afgelopen donderdag (2 september) na 2,5 jaar eindelijk weer een Algemene Ledenvergadering op Krompatte.

Omdat vanwege Corona in 2020 geen ALV heeft plaatsgevonden is in deze ALV zowel 2019 als ook 2020 behandeld.

Naast de reguliere agendapunten, zijn er ook een aantal bestuurswijzigingen behandeld.

Martin Asbroek, verantwoordelijk voor ‘Sponsoring, Accommodatie- en Materiaalbeheer’ is voor een nieuwe periode van 3 jaar benoemd.

Vanwege drukke werkzaamheden heeft Kevin Asbroek, voorzitter Technische Commissie, aangegeven te willen stoppen als bestuurslid en voorzitter TC. Het bestuur heeft Arno Ligtenberg bereid gevonden om de functie van voorzitter Technische Commissie te gaan vervullen. Arno is met grote regelmaat te vinden op Krompatte, heeft op technisch vlak in de afgelopen jaren al de nodige vrijwilligersfuncties vervuld en beschikt daarnaast over een uitstekend netwerk binnen onze vereniging.

Rob ten Brinck is vanwege gezondheidsredenen gestopt als Penningmeester, in de komende maanden zal het bestuur op zoek gaan naar een geschikte kandidaat om Rob op te volgen. Rob heeft zeer grote verdiensten gehad voor sv Enter. Op een later, geschikt, tijdstip zal Rob op passende wijze bedankt worden. Rob heeft ruim 16 jaar deel uitgemaakt van het hoofdbestuur, waarvan 14 jaar als Penningmeester.

Ten gevolge van de Coronacrisis zijn de inkomsten sterk gedaald. Door kostenbesparingen, subsidies en de trouwe sponsoren is de schade in de afgelopen periode zo veel mogelijk beperkt en kan sv Enter met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Tijdens de vergadering zijn de leden ook geïnformeerd over de aanstaande activiteiten in het kader van het 100 jarig jubileum. Er wordt gewerkt aan de navolgende activiteiten:

  • Kerstbazaar
  • Playbackshow
  • sv Enter – 100 jaar live TV dag
  • Nachttoernooi
  • Voetbalcafé
  • Kantinequiz
  • Voetbalclinics
  • BVO toernooi (tijdens Pasen)
  • Jubileumeditie van het Marcel Kamphuis Jeugdtoernooi
  • Bedrijventoernooi ‘Stichting Support sv Enter’

In het weekend van 3 en 4 september 2022 is dan het officiële jubileumfeest. Er zal dan een receptie, een reünie en een afsluitende feestavond georganiseerd worden.

Er werden maar liefst 40 jubilarissen (categorieën 25,40, 50, 60 en 70 jaar) gehuldigd. Erelid Arnold Slaghekke werd gehuldigd met zijn 70 (!) jarig lidmaatschap.

Rond 22:30 uur kon de goed bezochte vergadering na het beantwoorden van een zestal vragen naar tevredenheid worden afgesloten.

Het bestuur van sv Enter.