Laatste nieuws

In memoriam Henk Freriksen

In ons jubileumjaar overleed op donderdag, 11 februari j.l. ons erelid Henk Freriksen, geboren op 16 april 1947, op de leeftijd van 74 jaar. Niet verrassend, want het ging de laatste jaren niet zo best met zijn gezondheid, omdat hij te maken kreeg met die verschrikkelijke ziekte, die zijn lichaam sloopte. In september j.l. kon hij nog zijn speldje in ontvangst nemen voor zijn 50-jarig lidmaatschap, maar vlak voor kerst ging het snel bergafwaarts. Eerst werd hij opgenomen in Het Reggedal en kort daarna in het Hospice De Reggestroom in Rijssen, waar hij tenslotte zijn laatste adem uitblies.

Henk heeft sv Enter veel goeds gebracht. Sinds het begin van de jaren zeventig was hij zo’n 25 jaar bestuurslid van onze vereniging. Onderhoud en bouw had hij in zijn portefeuille. Na de privatisering van de sportparken in de gemeente Wierden heeft Henk jarenlang deel uitgemaakt van onze gewaardeerde onderhoudsploeg, die ervoor zorgt, dat ons complex er week in week uit zo piekfijn bijligt. Zijn vakmanschap als timmerman kwam goed van pas.

Henk Freriksen, Deldenaar van geboorte, hoefde zich niet in Enter in te burgeren. Als kleine knaap kwam hij al in Enter en na zijn huwelijk vestigde hij zich aan de Reggestraat, op de plek waar vroeger de blokhut stond achter het voetbalveld bij de RK Kerk. Henk Freriksen kende iedereen bij de sv Enter en iedereen kende hem. Dat kwam ook, omdat Henk jarenlang op zondagmorgen bardiensten draaide. En wat te denken van de kaarttoernooien, die hij in de wintermaanden organiseerde. Hij was bovendien het vaste aanspreekpunt als EHBO-er bij voetbaltoernooien. Op Henk kon je altijd een beroep doen. Hij maakte met iedereen een praatje en sv Enter was zijn tweede thuis geworden. Aan zulke leden heb je wat aan.

sv Enter heeft veel aan Henk te danken en zijn gemis op Krompatte zal gevoeld worden. De ontmoetingen met een goed mens zullen altijd in onze herinnering blijven. Die wetenschap zal Henri, zijn vrouw en kinderen hopelijk de kracht geven het verlies te verwerken.

Moge Henk Freriksen rusten in vrede.

Bestuur en leden sv Enter.