Teams

Indeling jeugd SV Enter seizoen 2021/2022

Beste spelers en ouders/verzorgers,

Bijgaand vinden jullie de (aangepaste) indeling van de jeugdteams voor het komende seizoen 2021/2022. De nieuwe indelingen zijn altijd een spannend moment voor veel jeugdspelers en vaak ook voor de ouders/verzorgers. Graag willen we via deze weg toelichten op welke wijze de indelingen tot stand komen.

Allereerst hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de huidige trainers van de elftallen om het jaar te evalueren. Aandachtspunten binnen deze gesprekken waren de ontwikkelingen van de spelers individueel en als team. Uiteraard worden ook wensen van trainers maar zeker ook ouders/verzorgers in acht genomen. Aansluitend hebben de jeugdcoördinatoren de aantallen voor het komende seizoen beoordeeld, op basis waarvan het aantal teams bepaald kon worden. Aan de hand van deze inventarisatie, hebben de jeugdcoördinatoren tezamen bepaald hoe de indeling er komend seizoen uit komt te zien. 

In maart/april van dit jaar is reeds al gestart met het maken van deze indeling en gisteren zijn de ‘laatste puntjes op de i’ gezet. Ieder jaar weer betreft het maken van de nieuwe indeling een complexe puzzel en dit was voor deze jaargang niet anders. Mede gezien de Covid-19 omstandigheden en richtlijnen welke wij als club uiteraard volgden, kon er lange tijd niet gevoetbald worden. Des te meer hopen wij als club dat het komende seizoen ongehinderd kan plaatsvinden en dat onze jeugdleden weer kunnen gaan genieten van het mooie voetbalspel!

De technische commissie heeft altijd te maken met individuele wensen van spelers of ouders/begeleiders en wij proberen hier altijd op een zo goed als mogelijke manier mee om te gaan. Wij gaan uit van het begrip van de betrokkene, indien een verzoek omwille van redenen niet ingewilligd kan worden. Als technische commissie zijn wij er van overtuigd dat wij nu een goede maar bovenal onderbouwde indeling hebben samengesteld. Indien er toch vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden aan de betreffende coördinator van de leeftijdsgroep door een mail te sturen naar [email protected].

Vriendelijke groet,

Technische Commissie SV Enter