Uncategorized

Kunstgras, voetbal, blessures en schoenen?

Kunstgrasvelden

 Kunstgras, voetbal, blessures en schoenen?

Grotendeel van de (amateur) voetbalverenigingen zijn in de afgelopen jaren overgegaan naar kunstgrasvelden. Sinds de introductie van kunstgras zijn er veel discussies over een mogelijke toename van bepaalde voetbalblessures. Ook binnen SV Enter speelt deze discussie…

Kunstgras

Kunstgras voor voetbal is rond 2000 geïntroduceerd. We spelen inmiddels op de vierde generatie kunstgras en het onderscheid tussen kunstgras en gewoon gras is steeds kleiner geworden.

De Kunstgrasvelden op de Nederlandse voetbalvelden moeten voldoen aan de gebruiksnorm van de KNVB om verantwoord en veilig te kunnen sporten. Deze gebruikersnorm beschrijft de minimale ‘sporttechnische eigenschappen’, waaraan het veld moet voldoen (bijv. schokabsorptie, stroefheid, balstuit). Vanaf 2018 mogen op een kunstgrasveld dat niet aan de gebruiksnorm voldoet, geen competitiewedstrijden meer plaatsvinden (bron: www.knvb.nl).

Tot op de dag van vandaag speelt er nog veel discussie over de voordelen en nadelen van kunstgras. Uit onderzoek blijkt dat de meeste voetballers de voorkeur bij natuurgras hebben. Daarnaast is er in 2016 een hele discussie ontstaan over het granulaat (korrels). Het feit blijft dat het de velden van SV Enter zijn voorzien van kunstgras en naar verwachting dit zal blijven.

Voordelen van kunstgras

 • Er kan altijd gevoetbald worden
 • Gelijke omstandigheden van ondergrond bij training en wedstrijd zijn gelijk
 • Bal stuit is gelijk
 • Balcirculatiesnelheid is groter
 • Minder onderhoud dan natuurgras
 • Ideaal voor mensen met (gras)allergie
 • Geen inloop van modder

Nadelen van kunstgras

 • Kunstgras wordt in de zomer warmer dan natuurgras en kleurt niet mee met de seizoenen
 • Onderhoud t.a.v. normering KNVB
 • Onderhevig aan slijtage
 • Er ontstaat meer tegendruk bij wenden of keren (waardoor eventuele blessures)
 • Volgens onderzoek elf (11) extra effectieve spelminuten vergeleken bij natuurgras
 • Speler maakt minder snel een sliding
 • Rubber deeltjes kunnen meegenomen worden naar binnen, kleding goed uitschudden. Daarnaast heeft er recent een discussie plaatsgevonden over mogelijke gezondheidsrisico’s.

Technische verschillen natuurgras en kunstgras

Uit onderzoek blijken de volgende verschillen:

 • Meer korte passen
 • Minder slidings
 • Minder balcontrole
 • Lagere tevredenheidsfactor bij mannelijke spelers
 • Fysiek moeilijker om te rennen zonder de bal, om een pass precies te kunnen

plaatsen, om de bal te controleren en om te schieten.

Met name de verminderde tevredenheid van de mannelijke spelers en de verhoogde fysieke belasting zorgen ervoor dat spelers al gauw het idee hebben dat de kansen op blessures hoger liggen.

Op kunstgras wordt bij de spelers meer beroep gedaan op het uithoudingsvermogen en dan wel op het anaëroob alactische systeem, vanwege de korte passen.

Daarnaast moet de speler meer kracht bezitten om harder af te kunnen zetten om de bal te kunnen halen, vanwege het feit dat minder gebruik gemaakt wordt van de sliding. De spelers zullen coördinatie/technisch zeer sterk moeten zijn, vanwege de verminderde balcontrole die aangegeven wordt op kunstgras.

Auteur: Coen Smit – medisch coördinator medische staf -ZorgSaam Sportpodotherapie

Blessures

Binnen de literatuur zijn er tot op heden veel tegenstrijdige publicaties over relaties tussen het voetballen op natuurgras en kunstgras met betrekking tot blessures. Het is dan ook moeilijk om een eenduidige conclusie te trekken gezien de verschillende generaties in velden en verschil in voetbalschoenen.

Persoonlijk zie ik in ieder geval een trend in type blessures. Toename in o.a. brandwonden, spierblessures, enkelverzwikkingen, hielpijn bij kinderen (Morbus Sever) en voorste kruisbandletsels.

Ook binnen de sportpodotherapeutische praktijk zie ik veel voetbal- en kunstgras gerelateerde blessures. Als we kijken naar de technische eigenschappen van een kunstgrasveld is dit ook wel verklaarbaar. De noppen van een kunstgrasschoen zijn dan ook specifiek afgestemd op het kunstgras en werken daarmee blessurepreventief.

Binnen de voetballerij spelen financiële belangen een belangrijkere rol dan de veiligheid van de voetballer. De verkoop van shirts en schoenen zijn hierbij een groot deel van de (sponsor)contracten en inkomsten. In vergelijking met andere sporten (hockey, hardlopen, volleybal) wordt er minder aandacht besteed aan functionele eigenschappen van een schoen ter ondersteuning van de voet en enkel. Het draait immers om het “kleurtje” en de Messie’s en Ronaldo’s in deze wereld.  Natuurlijk wordt er wel enigszins rekening gehouden met de ondergrond waar je op speelt, balgevoel, bal positie etc. Opvallend is dat meer er grotendeels nog op natuurgrasschoenen wordt gespeeld bij de amateurs en de profs.  Ook bij SV Enter zien we helaas te weinig spelers op kunstgrasschoenen (AG schoenen) spelen.

Vanwege het kunstgras bij SV Enter, adviseert de medische staf om kunstgrasschoenen te dragen om blessures te voorkomen!

Zie Excel voetbalschoenen AG SV Enter 2018 voor een volledig overzicht.

Zie  AG voetbalschoenen voor meer informatie over kunstgrasschoenen.