Laatste nieuws

Nieuwsbrief & van de bestuurstafel…

Bouw nieuwe school, ideeën Enter Vooruit voor sportpark De Werf

Beste leden,

Graag brengen we jullie op deze wijze op de hoogte van de belangrijkste punten die besproken zijn tijdens de laatste bestuursvergadering en de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging.

Bestuur sv Enter.

Inleiding

De ontwikkelingen m.b.t. de bouw van de nieuwe school in Enter zullen jullie vast niet ontgaan zijn. Op dit moment heeft de gemeente Wierden het trainingsveld van Enter Vooruit als voorkeurslocatie geselecteerd. Dit is voor onze zustervereniging Enter Vooruit aanleiding geweest om met een brede kijk naar de toekomstige ontwikkeling van sportpark De Werf te kijken.

Ontwikkeling sportpark

Vanwege de bouw van de nieuwe school zal er voor Enter Vooruit aan de overkant van de Entergraven een nieuw kunstgrasveld aangelegd worden. Dit komt de huidige centrale ligging van kantine en kleedkamers niet ten goede. Het bestuur van Enter Vooruit is daarom gestart met een eerste aanzet van een haalbaarheidsonderzoek om het sportpark ingrijpend te renoveren en hierbij ook te onderzoeken of er in de toekomst meer verenigingen en functies gecentraliseerd kunnen worden op sportpark De Werf.

Stakeholders

Het bestuur van Enter Vooruit heeft voor de verdere uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek een aantal zogenaamde ‘stakeholders’ (belanghebbenden) geïdentificeerd. Denk hierbij aan de Gemeente Wierden, de Enterse Sportfederatie (ESF), de omwonenden en andere Enterse sportverenigingen, waaronder sv Enter. Het bestuur van Enter Vooruit heeft daarom het bestuur van sv Enter uitgenodigd om de recent ontwikkelde ideeën nader toe te lichten, dit gesprek heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Ook met de andere ‘stakeholders’ is gesproken in de afgelopen weken. De leden van Enter Vooruit zijn vanavond (donderdag 13 juli) op de hoogte gebracht van de ideeën.

De eerste ideeën

Zoals gezegd is er vanuit Enter Vooruit nu een eerste aanzet uitgewerkt. Denk hierbij aan het slopen van de huidige kantine, kleedkamers en tribune om vervolgens op de plek van de huidige tribune een nieuw multifunctioneel gebouw te realiseren dat niet alleen onderkomen biedt aan Enter Vooruit, maar ook als thuisbasis voor andere functies (bijv. Kulturhus) en verenigingen zou kunnen dienen. In de toekomst zou ook de nieuwe sporthal op De Werf ingepast kunnen worden. sv Enter is naast Enter Vooruit de grootste vereniging van Enter. sv Enter en Enter Vooruit zijn beide ook verenigingen die veel ruimte nodig hebben voor de uitoefening van de sport. Enter Vooruit heeft aangegeven, indien gewenst vanuit sv Enter, om ook te onderzoeken of sv Enter in de toekomst zou kunnen worden ondergebracht op het nieuwe sportpark. Er is dan nog steeds sprake van 2 verenigingen, maar beide verenigingen zouden ook kunnen gaan nadenken over verdere samenwerking of zelfs een fusie.

Hoe kijkt sv Enter tegen deze ontwikkelingen aan?

Het bestuur van sv Enter begrijpt heel goed dat het bestuur van Enter Vooruit dit moment aangrijpt om
met een veel bredere kijk, als enkel vanuit de eigen vereniging, naar het toekomstige sportpark De Werf te kijken. Het bestuur van sv Enter heeft de ontwikkelingen aangehoord. Meer kan er nu nog niet over gezegd worden. Voor alle duidelijkheid er zijn geen initiatieven om te komen tot verdere samenwerking of een fusie tussen beide verenigingen. Zoals bekend is er nu een samenwerkingsverband voor de meiden van Enter Vooruit en sv Enter. Een samenwerking overigens die naar volle tevredenheid verloopt. Van een verhuizing van sv Enter van Krompatte naar een andere locatie is op dit moment dus geen sprake. In de toekomst kun je niets uitsluiten, maar een dergelijk ingrijpend proces kan alleen slagen als alle betrokken verenigingen vanaf het begin volledig gelijkwaardig in de planvorming betrokken worden. Het bestuur van sv Enter is voornemens om binnenkort ook het gesprek aan te gaan met de Gemeente Wierden (burgemeester, wethouders en raadsleden) en gedachten uit te wisselen over de toekomstige ontwikkeling in de kern Enter betreffende de sportuitoefening en de daarvoor benodigde ruimte en middelen. Zijn er vragen over dit onderwerp dan kunnen jullie te allen tijde bij een van ons terecht.