Laatste nieuws

Sportparken in de Gemeente Wierden – Informatie m.b.t. rubbergranulaat

Rubbergranulaat in kunstgrasvoetbalvelden

Het televisieprogramma Zembla heeft op 5 oktober jl. aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. De uitzending heeft geleid tot onrust en vragen in de samenleving en met name bij sporters, sportverenigingen, en ouders van sporters. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken in de gemeente Wierden.

Rubbergranulaat

Rubbergranulaat is een fijngemalen rubber en wordt gemaakt van rubberproducten zoals oude autobanden. Het granulaat zorgt ervoor dat het kunstgrasveld zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen krijgt als een natuurgrasveld zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuit. Daarnaast is het beter geschikt om slidings te maken. In het granulaat zitten stoffen die mogelijk kankerverwekkend zouden kunnen zijn. De stoffen waar het om gaat zitten ook in andere producten zoals, zwembadmutsen, elastiekjes , fopspenen etc. Ze geven stevigheid en elasticiteit aan het rubber. Gebruikers kunnen op drie manieren in aanraking komen met stoffen uit het rubbergranulaat: via de huid, via inslikken van rubberkorrels en via inademing van vluchtige stoffen in de lucht boven het kunstgrasveld.

Onderzoeken

In 2006 heeft met medewerking van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en milieu een onderzoek plaats gevonden naar de veiligheid van rubbergranulaat. Daaruit bleek volgens het RIVM dat het granulaat geen risico’s met zich brengt voor mensen die sporten op kunstgrasvelden.

In 2008 heeft het RIVM en andere partijen onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit boven de kunstgrasvelden. Ook dit onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheidsrisico’s zijn  voor de sporters.

De Europese Commissie laat momenteel onderzoek doen naar de samenstelling van rubbergranulaat en met name naar de aanwezigheid van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). De uitkomst van dit onderzoek wordt in februari 2017 verwacht.

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft het RIVM gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Hiervoor zal het granulaat van 50 tot 100 kunstgrasvelden worden bemonsterd. De uitkomst wordt in december van dit jaar verwacht. De minister heeft toegezegd de Tweede Kamer en het publiek te zullen informeren over de uitkomsten van de diverse onderzoeken.

Situatie in de gemeente Wierden

In de gemeente Wierden liggen zeven kunstgrasvelden, één pupillenveld en één miniveld. Deze zijn alle ingestrooid met rubbergranulaat. De velden liggen verdeeld over de vier sportparken en worden beheerd door de Stichting Accommodaties Wierden Enter (SAWE). De vier aanwezige voetbalverenigingen (Juventa ’12, SVZW, Enter Vooruit en SV Enter) maken gebruik van deze velden.

De SAWE heeft de verenigingen op maandag 10 oktober over het bovenstaande geïnformeerd. Hierbij was ook de gemeente vertegenwoordigd. Gezamenlijk zijn een aantal afspraken gemaakt.

Besloten is vooralsnog te blijven voetballen op de kunstgrasvelden. De standpunten van de betrokken organisaties hebben daarbij een rol gespeeld. Volgens het RIVM is er geen reden te stoppen met sporten op deze velden en het instituut geeft opnieuw aan dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden op basis van de huidige inzichten geen risico oplevert voor de volksgezondheid. Ook de Minister van Volksgezondheid (mevr. E. Schippers), de KNVB en de GGD sluiten zich aan bij het standpunt van het RIVM.

Voorts is besloten dat de SAWE opdracht geeft om de samenstelling van het rubbergranulaat van alle kunstgrasvelden in de gemeente Wierden nader te laten onderzoeken. Deze week wordt hiervoor de opdracht verstrekt.

In afwachting van de resultaten van de diverse onderzoeken adviseren de voetbalverenigingen de leden om:

  • Onnodig contact met het rubbergranulaat via mond en huid te voorkomen.
  • Desnoods beschermende kleding aan te trekken (trainingspak). Voor keepers die vaker met de kunstgrasmat in aanraking komen is dit aan te bevelen.
  • Na een training of wedstrijd altijd te douchen.

Zodra er meer bekend is zullen wij jullie nader informeren.

Wierden, 11 oktober 2016