Laatste nieuws

Teamfoto’s voor het jubileumboek

In december wordt het jubileumboek ter ere van ons 100-jarig bestaan uitgegeven. In dit boek zullen ook foto’s van alle elftallen en commissies worden geplaatst. Deze foto’s worden in de weekenden van 3 / 4 en 10 / 11 september worden genomen. In het onderstaande schema is te vinden welk team/commissie op welke dag en tijd op de foto wordt gezet. Hierbij is rekening gehouden met de dag waarop het team in deze twee weekenden thuis op de Krompatte speelt. Het fotomoment zal in de meeste gevallen +/- een kwartier voor aanvang van de wedstrijd zijn. Zo kan het desbetreffende team voortijdig de warming-up afronden en alsnog op tijd aan de aftrap verschijnen! De commissies zijn ingedeeld voorafgaand aan de jubileumreceptie. Na de foto kunnen alle commissieleden plaatsnemen in de kantine om zo de jubileumreceptie bij te wonen.

De foto’s zullen worden genomen voor de tribune, vanda. Tijdens de twee weekenden zullen dan ook zo min mogelijk wedstrijden worden ingepland op het hoofdveld om plek vrij te houden voor deze foto’s. Mocht er ten tijde van het fotomoment toch geen plek zijn voor de tribune, dan kan gevraagd worden om de foto na afloop van de desbetreffende wedstrijd te nemen. Mocht dit ook niet mogelijk zijn dan kan worden uitgeweken naar een andere plek op ons mooie complex.

De jublieumcommissie wil iedereen vriendelijk verzoeken OP TIJD te zijn voor het fotomoment, om alles zo vlot en soepel te laten verlopen. Mocht de dag of het uitgekozen tijdstip écht niet uitkomen, neem dan contact op met de volgende personen:

Mees ten Broeke: 06-22094540

Frans Kottier: 06-20600925