Laatste nieuws

Van het bestuur – Aanstaande bestuurswijzigingen – Mei 2022

Danielle Krake en Leslie Atalay-Schutte nemen zitting in het hoofdbestuur

sv Enter bestaat dit jaar 100 jaar. De nodige activiteiten in dit kader hebben reeds plaatsgevonden. Zo was er gisteravond een goed bezochte en zeer geslaagde ‘Ladies Night’.

Tijdens dit event maakte voorzitter Jos van Otten bekend dat binnenkort twee dames deel gaan uitmaken van het hoofdbestuur van sv Enter.

In de 100-jarige geschiedenis van sv Enter waren het steevast mannen die het hoofdbestuur vormden. Daar komt in het jubileumjaar dus verandering in. Een goede ontwikkeling die aansluit bij de ambitie van sv Enter om de organisatie van de vereniging te vernieuwen en te verbreden.

Danielle Krake maakt al vele jaren deel uit van de barcommissie en zal de coördinerende rol van Robin Heilen overnemen. Robin had eerder al aangegeven na het jubileumweekend in september de taken te willen overdragen. Het bestuur is dan ook zeer verheugd dat Danielle Krake vanuit de barcommissie zitting in het bestuur neemt.

Naast Danielle zijn we als hoofdbestuur zeer content dat ook Leslie Atalay-Schutte gaat toetreden tot het hoofdbestuur. Leslie gaat de taken overnemen van secretaris Martin Asbroek, die onlangs tot erelid van sv Enter benoemd werd. Leslie zal in komende periode al aansluiten bij het hoofdbestuur om vervolgens vanaf de Algemene Ledenvergadering in 2023 officieel de functie van secretaris te gaan vervullen.

Mooie ontwikkelingen op het bestuurlijk vlak in ons jubileumjaar.

Het bestuur van sv Enter.