Laatste nieuws

Van het bestuur – Corona – Update (nr. 19)

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders / verzorgers en sponsoren van sv Enter,

Op maandag 14 december heeft de overheid besloten over te gaan tot een zogenaamde ‘harde’ lock-down. De verscherpingen voortkomend uit deze harde lock-down hebben ook weer consequenties voor sv Enter.

De senioren kunnen niet langer in groepen van 4 trainen op 1,5 m afstand, het maximum is nu 2. Dit betekent dat voor het 1e en 2e elftal de winterstop noodgedwongen vervroegd is aangebroken. De trainingen en onderlinge wedstrijdjes voor de jeugd blijven onveranderd mogelijk.

Online Kerstbazaar
De voorbereidingen waren in volle gang, veel teams hadden zich al aangemeld en vele sponsoren dienden zich spontaan aan met prachtige prijzen, maar vanwege de aangescherpte maatregelen kan de Online Kerstbazaar op 27 december aanstaande geen doorgang vinden. Het aantal gasten is buiten de kerstdagen beperkt tot maximaal 2 personen en de overheid ontmoedigt het samenkomen, daarom heeft het bestuur van sv Enter besloten om de Kerstbazaar geen doorgang te laten vinden. Mogelijk kunnen we dit Online Event later in januari of in februari op een zondagmiddag alsnog plannen. Het Mediateam houdt jullie hierover op de hoogte. We hadden het graag anders gezien, maar op dit moment kunnen we geen ander besluit rechtvaardigen.

Jeugd kan blijven trainen
Zoals gezegd de jeugd mag zonder beperkingen trainen en onderling oefenwedstrijden spelen, echter tegen andere verenigingen (oefen)wedstrijden spelen is nog niet toegestaan. We blijven trainers en leiders ook langs deze weg aanmoedigen om zo veel mogelijk activiteiten te organiseren voor de jeugd, uiteraard binnen de nu van toepassing zijnde regels. Sporten is gezond en het verhoogt je weerstand, ook dit is belangrijk in de strijd tegen het Coronavirus.

Wanneer verdere versoepelingen het weer mogelijk maken om wedstrijden te spelen blijft vooralsnog onduidelijk. Er wordt gesproken over eind januari. Maar zekerheid hierover is er allerminst. Door de harde lock-down wordt hopelijk een snelle en scherpe daling ingezet die ons vervolgens wat meer bewegingsruimte zou moeten geven. Daarnaast start in de eerste week van januari het vaccineren.

De Technische Commissie gaat in de komende weken verdere gesprekken aan met de trainers om terug te blikken op het seizoen tot nu toe, maar vooral ook om al vooruit te kijken naar volgend seizoen.

Financieel
In de laatste bestuursvergadering is opnieuw gesproken over het eventueel tijdelijk verlagen of opschorten van de contributie voor bepaalde categorieën leden (met name senioren) die geen gebruik van de faciliteiten kunnen maken ten gevolge van de Corona beperkingen. Echter zijn de contributiegelden een zodanig belangrijke inkomstenbron dat we hier niet (tijdelijk) van kunnen afzien. Er zijn geen kantine-inkomsten en veel vaste kosten lopen onverminderd door. Daar waar we kunnen bezuinigen doen we dit uiteraard en daarnaast hebben we ook meerdere subsidiebronnen (de TLV voor het 4e kwartaal is inmiddels toegekend) aangeboord. Navraag bij andere verenigingen leert ons dat ook daar soortgelijk besloten is. We rekenen op uw begrip.
Mochten er leden zijn die moeilijkheden hebben om te betalen dan kan dit aangegeven worden bij onze penningmeester of een van de twee vertrouwenspersonen (zie hiervoor de website).

Vanwege de hiervoor geschetste omstandigheden hebben we besloten om, bij hoge uitzondering, dit jaar geen kerstattentie te verstrekken aan onze vrijwilligers. Ook hier rekenen we op uw begrip.

Algemene Ledenvergadering
In het jaar 2020 zal er geen Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Voor zover bekend is dit in de 98 jarige geschiedenis van sv Enter nog niet eerder voorgekomen. Wel heeft de kascontrolecommissie een controle uitgevoerd en de penningmeester decharge verleend.
In 2021 zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op donderdag 1 april, de datum die u van ons gewend bent, de avond voor goede vrijdag. Deze vergadering gaat hoe dan ook door, als het vanwege Coronabeperkingen niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen dan zullen we een online vergadering organiseren.

Jubileumboek – sv Enter 100 jaar
We hebben al eerder gesproken over het 100 jarig bestaan van onze vereniging. Zoals u wellicht weet hebben de teams al gespeeld in de nieuwe shirts met het logo ‘sv Enter – 100 jaar’. In 2022 is het zover, op 1 september van dat jaar bestaat sv Enter 100 jaar. In het jubileumjaar zullen er tal van activiteiten georganiseerd worden. Een ieder die hieraan, in welke vorm dan ook, wil bijdragen nodigen wij van harte uit om zich te melden bij het bestuur.
Een van de initiatieven die onlangs is afgetrapt is het Jubileumboek – sv Enter 100 jaar. Er is inmiddels een (kern)groep gevormd die hiermee aan de slag gaat. Ook hier geldt, denkt u in welke vorm dan ook een bijdrage te kunnen leveren dan stellen we dat zeer op prijs. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van mooie (oude) foto’s of het schrijven van een mooi artikel, interview, reportage of een inspirerende column voor het boek.

Coronabeperkingen
Onderstaand zijn de belangrijkste zaken nog even op een rijtje gezet:

  • er worden de komende weken nog geen (competitie)wedstrijden gespeeld
  • jeugd tot en met 18 jaar hoeft tijdens het voetballen onderling geen 1,5 meter afstand te houden
  • alle trainingen van de jeugdteams kunnen op de gebruikelijke wijze doorgaan
  • er mogen geen oefenwedstrijden gespeeld worden tegen andere verenigingen, onderlinge oefenwedstrijden mogen wel
  • trainen voor volwassenen is alleen toegestaan met inachtneming van de 1,5 meter, maximaal 2 personen mogen samen trainen, er mogen meer groepjes naast elkaar trainen zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen
  • de kleedkamers en douches zijn dicht
  • er zijn geen toeschouwers welkom op het sportpark, dit geldt zowel voor de trainingen als ook voor de onderlinge oefenwedstrijden
  • de kantine is en blijft gesloten

De maatregelen zijn er voor de gezondheid van alle leden, trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers en uiteindelijk voor de gehele (lokale) maatschappij. We vragen jullie je eraan te houden!

Nieuwjaarsreceptie
Traditiegetrouw organiseert sv Enter op de eerste zondag in het nieuwe jaar de nieuwjaarreceptie. Een bijeenkomst waar we normaliter op ruim 125 leden kunnen rekenen. Vooraf wordt er een mix-toernooi gespeeld en er wordt heerlijke snert uitgeserveerd. Helaas, we vallen in herhaling, ook dit evenement, dat voorzien was op zondag 3 januari, kan dit jaar niet doorgaan.

Om op hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van sv Enter verwijzen we naar onze website (www.sventer.nl) en social media Facebook (Sv Enter), Twitter (svEnter) en Instagram (sv_enter).
Mocht u een van de eerdere updates gemist hebben, ze zijn allemaal terug te lezen.

Blijf gezond, steun elkaar en blijf omkijken naar de mensen om je heen. We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021!

We hopen elkaar weer snel te kunnen ontmoeten op ‘De Krompatte’.

Het bestuur van sv Enter.