Laatste nieuws

Van het bestuur – Nieuwsbrief augustus 2021

 • Algemene Ledenvergadering – donderdag 2 september 2021
 • sv Enter Kick-off 2021-2022 Tournament – zondag 29 augustus

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders / verzorgers en sponsoren van sv Enter,

Inleiding
De titel van de Nieuwsbrief hebben we aangepast. We noemen het niet langer een ‘Corona-update’. Natuurlijk realiseren we ons dat het Coronavirus nog niet definitief verslagen is, desalniettemin denken we dat we op Krompatte langzaam maar zeker weer naar een min of meer ‘normale’ situatie terug kunnen gaan.

Algemene Ledenvergadering
De ledenvergadering kon in 2020 helaas niet doorgaan. In de laatste bestuursvergadering hebben we de datum voor de ALV 2021 definitief vastgesteld. De ALV zal een fysieke bijeenkomst worden in ons clubhuis en zal plaatsvinden op donderdag 2 september, aanvang 20:30 uur.

sv Enter Kick-off 2021-2022 Tournament
Een dik jaar niet gevoetbald, maar we gaan weer. De weide in. Benieuwd of de ‘voetbalmaten’ het nog niet verleerd zijn, of de eigen vorm weer even op de proef stellen?
Op zondag 29 augustus organiseert sv Enter een 7 vs 7 leden-mixtoernooi voor alle leden vanaf de O19. Aanwezig rond 09:30 uur en start eerste wedstrijden om 10:00 uur. Opgave kan via: [email protected] (mag ook meerdere personen tegelijk), of via de gebroeders Steentjes:

 • Mitchel: 0638902050
 • Sietse: 0651038342

‘Noa de tied, als ’t luie zweet der uut is’: Hapje & Drankje op ’t zonneterras. ‘Terugge noar de Krompatte!’ – komt allen naar ons mooie sportpark op zondag 29 augustus!

Doe-avond op Krompatte
Op woensdag 8 september organiseren we een ‘Doe-avond’ op Krompatte. De kantine krijgt na het Corona jaar een flinke beurt en ook elders op het sportpark worden werkzaamheden verricht. We kunnen alle hulp (dames en heren, jongens en meisjes) gebruiken, meld je daarom rond 18:30 uur om er voor te zorgen dat we weer ‘fris’ aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.

Bekerprogramma sv Enter 1 en 2
Het bekerprogramma voor ons eerste en tweede elftal is inmiddels bekend gemaakt. Onderstaand een overzicht van de aanstaande bekerwedstrijden:

 • zondag 5 september:
  • sv Enter 2 – WVV ’34 2
  • vv Twenthe Goor 1 – sv Enter 1
 • zondag 12 september:
  • vv Bentelo 2 – sv Enter 2
  • sv Enter 1 – UD Weerselo 1
 • zondag 19 september:
  • sv Enter 2 – Sp. Lochem 2
  • sv Enter 1 – De Tukkers 1

We wensen beide teams veel succes bij de voorbereiding op de competitie!

Vervanging toplaag kunstgras hoofdveld
De kunstgras toplaag van het hoofdveld is inmiddels vervangen. Het huidige veld is in 2009 aangelegd en was na 12 jaar echt aan vervanging toe. De laatste werkzaamheden, het plaatsen van de kantplanken en het weer opnieuw aanbrengen van de reclameborden wordt in de week van 16 augustus afgerond.

Technische Commissie
De indeling van de jeugdteams voor het komende seizoen (2021-2022) is een tijdje geleden gepubliceerd op de website. De nieuwe indelingen zijn altijd een spannend moment voor veel jeugdspelers en vaak ook voor de ouders/verzorgers. Graag willen we ook via deze weg toelichten op welke wijze de indelingen tot stand komen.
Allereerst hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de huidige trainers van de elftallen om het jaar te evalueren. Aandachtspunten binnen deze gesprekken waren de ontwikkelingen van de spelers individueel en als team. Uiteraard worden ook wensen van trainers maar zeker ook ouders/verzorgers in acht genomen. Aansluitend hebben de jeugdcoördinatoren de aantallen voor het komende seizoen beoordeeld, op basis waarvan het aantal teams bepaald kon worden. Aan de hand van deze inventarisatie, hebben de jeugdcoördinatoren tezamen bepaald hoe de indeling er komend seizoen uit komt te zien.
In maart/april van dit jaar is reeds al gestart met het maken van deze indeling en gisteren zijn de ‘laatste puntjes op de i’ gezet. Ieder jaar weer betreft het maken van de nieuwe indeling een complexe puzzel en dit was voor deze jaargang niet anders.

Mede gezien de Covid-19 omstandigheden en richtlijnen welke wij als club uiteraard volgden, kon er lange tijd niet gevoetbald worden. Des te meer hopen wij als club dat het komende seizoen ongehinderd kan plaatsvinden en dat onze jeugdleden weer kunnen gaan genieten van het mooie voetbalspel!
De technische commissie heeft altijd te maken met individuele wensen van spelers of ouders/begeleiders en wij proberen hier altijd op een zo goed als mogelijke manier mee om te gaan. Wij gaan uit van het begrip van de betrokkene, indien een verzoek omwille van redenen niet ingewilligd kan worden. Als technische commissie zijn wij er van overtuigd dat wij nu een goede maar bovenal onderbouwde indeling hebben samengesteld.
Indien er toch vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden aan de betreffende coördinator van de leeftijdsgroep door een mail te sturen naar [email protected].

sv Enter 100 jaar
Om alvast de aandacht te vestigen op het eeuwfeest is een reusachtig spandoek opgehangen op sportpark Krompatte met daarin verwekt het jubileumlogo en foto’s uit vervlogen tijden. We nodigen jullie graag uit om het mega spandoek in het echt te bekijken!
De Jubileumcommissie is nu een aantal keren samengekomen om de voorbereidingen voor de jubileumactiviteiten, die grotendeels in de periode februari 2022 tot september 2022 zullen plaatsvinden, verder gestalte te geven.
De Jubileumcommissie bestaat uit de volgende personen: Danielle Krake, Lianne Heilen, Paul Diepenmaat, Marco Borggreve, Erik Stegeman, Sietse Steentjes en Gerard Libbers.
Het jubileumjaar kunnen we alleen gezamenlijk tot een succes maken, we rekenen dan ook op jullie! Meld je aan bij een van de commissieleden om een actieve bijdrage te leveren aan dit fantastische eeuwfeest.

Om op hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van sv Enter verwijzen we naar onze website (www.sventer.nl) en social media Facebook (Sv Enter), Twitter (svEnter) en Instagram (sv_enter). Mocht u een van de eerdere updates gemist hebben, ze zijn allemaal terug te lezen.

Blijf gezond, steun elkaar en blijf omkijken naar de mensen om je heen. We ontmoeten jullie graag weer op Krompatte.

Het bestuur van sv Enter.