Laatste nieuws

Van het bestuur – Update (nr. 11) – Coronacrisis

Beste leden, trainers, vrijwilligers, sponsoren, ouders en verzorgers van sv Enter,

In de komende periode zullen de updates minder frequent zijn. Hoewel er nog volop getraind wordt, gaan we ook richting de vakantieperiode en is er niet elke week voldoende nieuws om te melden.

Door de versoepeling van de regels kunnen alle sv Enter leden weer trainen. Daar zijn we uiteraard heel content mee. We zien dat naast de selectieteams ook de senioren van de lagere elftallen weer volop bezig zijn. Voetvolley blijkt tijdens de Coronacrisis een populair spelletje te zijn.

Omdat er bijna 2 maanden niet getraind mocht worden laten we het aan de teams en trainers over hoe lang er door getraind wordt. Het is dus geen probleem om ook in de komende weken te blijven trainen op sportpark De Krompatte.

We hopen binnenkort op verdere versoepeling van de maatregelen. Maar het blijft vooralsnog afwachten wanneer de 1,5 m voor de volwassenen komt te vervallen.
We staan daarnaast natuurlijk te popelen om weer oefenwedstrijden te spelen. Er is wat onduidelijkheid over, maar op basis van de nu nog geldende noodverordening is het nog niet toegestaan om oefenwedstrijden te spelen voor de jeugd.

Vanaf 1 juli mogen wij, als de situatie tussentijds niet verslechterd, onze kantine weer open stellen. Hiervoor zullen we ons moeten houden aan de noodverordening die geldt voor de horeca. Op basis van deze verordening zal er een sv Enter protocol ontwikkeld worden.
Zoals het er nu uitziet zal de kantine op donderdag 2 juli voor het eerst weer geopend zijn. Op deze avond zal de selectie van sv Enter 1 en sv Enter 2 voor het eerst kennis maken met onze nieuwe hoofdtrainer Gerard Bos. Gerard zal deze avond, samen met Gijs Noltes een eerste training gaan verzorgen. Vervolgens zal vanaf 11 augustus de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start gaan. Meer nieuws hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Als we terugkijken op de afgelopen maand, vanaf 29 april mocht er voor het eerst weer getraind worden, dan mogen we tevreden zijn. Uiteraard is het wennen met de 1,5 m, maar we zien dat de trainers hier goed op inspelen. Ouders houden zich goed aan de regels en komen niet op het sportpark.

Voor het ons ‘Coronaprotocol’ verwijzen we graag naar de website.

Belangrijk:

  • sportpark blijft buiten georganiseerde trainingen gesloten voor iedereen
  • kantine en kleedkamers blijven voorlopig dicht en ouders mogen niet langs de lijn staan

Seizoen 2020-2021

De teamindelingen voor de jeugd zijn inmiddels gepubliceerd op de website, al zullen hier in de komende week nog enkele veranderingen in worden doorgevoerd. De indeling van de seniorenteams volgt op korte termijn.
De Technische Commissie is nog druk doende om de laatste posities voor het kader rond de teams definitief in te vullen. In de afgelopen weken hebben er meerdere positieve gesprekken plaatsgevonden en op korte termijn hopen we hier dan meer informatie over naar buiten te kunnen brengen.

Website en social media
Om op hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van sv Enter verwijzen we naar naar onze website (www.sventer.nl) en social media Facebook (Sv Enter), Twitter (svEnter) en Instagram (sv_enter).
Mocht u een van de eerdere updates gemist hebben, ze zijn allemaal terug te lezen.

We hopen dat onze pupillen, junioren en senioren ook in de komende weken weer veel voetbalplezier beleven op De Krompatte.
Hopelijk kunnen we ook onze andere, niet spelende leden en overige bezoekers, binnen afzienbare tijd weer ontmoeten op Krompatte.
Zorg goed voor elkaar, steun elkaar en blijf omkijken naar de mensen om je heen.

Het bestuur van sv Enter.