Laatste nieuws

Van het bestuur – Wekelijkse update (nr. 10) – Coronacrisis

Beste leden, trainers, vrijwilligers, sponsoren, ouders en verzorgers van sv Enter,

Vorige week was er geen update omdat we een bijzonder alternatief hadden om in contact te zijn met onze leden, de Grote sv Enter KantineQuiz. De KantineQuiz was een groot succes, maar liefst 57 deelnemende teams. Vanuit de kantine waar de KantineQuiz werd gepresenteerd en gecoördineerd stonden we in contact met naar schatting een ruim 300 deelnemers en belangstellenden. Op de top waren ruim 120 huishoudens ingelogd op de YouTube livestream.
Onderstaand een korte nabeschouwing vanuit de organisatie.

De Grote sv Enter KantineQuiz 2020, Een kantine vol verhalen: The Day After & De Einduitslag

Zo, een dag later. Alles is hopelijk een beetje bezonken bij iedereen. Er is gelachen, er zijn herinneringen opgehaald van ‘vrooger’, en er zijn pittige, zeer pittige discussies gevoerd. Maar al met al, Vie hebt ne bult wille had met mekaar, en doar geet ’t toch um?
Hierbij de einduitslag, waar uiteraard geen discussie meer over mogelijk is.
Even kijken wie, waar, is geëindigd. Welk team mag de kennis over sv Enter nog wel even bijspijkeren met een lesje ‘Clubkennis’. Of welk team mag tevreden zijn en zich een ware ‘Clubkenner’ van sv Enter noemen?
Uiteindelijk heeft het team De Kleinzoontjes na een ware, uitputtende nek-aan-nek race de titel binnen weten te slepen. De nummers 2 & 3 eindigden met een gelijke stand, maar na een schattingsvraag voor de echte kenner eindigde het team FC de Oelewappers boven het team van Mark Schrooten.
Wij feliciteren hierbij alle winnaars van de prijzen. Maar ja, zijn we niet allemaal een beetje winnaar?
Namens de organisatie willen wij iedereen nogmaals bedanken die heeft geholpen bij het opzetten en uitvoeren van de Quiz. En uiteraard willen wij alle deelnemers ook bedanken voor de mooie en fanatieke middag.
Bij de volgende editie hopen wij natuurlijk dat we u allen mogen verwelkomen bij de de Grote sv Enter KantineQuiz op de manier zoals het eigenlijk hoort: Op een Olderwets Gezellige Zondagmiddag in de sv Enter Kantine op sportpark De Krompatte!

Door de versoepeling van de regels kunnen alle sv Enter leden weer trainen. Daar zijn we uiteraard heel content mee. We zien dat naast de selectieteams ook de senioren van de lagere elftallen weer begonnen zijn. Voetvolley blijkt tijdens de Coronacrisis een populair spelletje te zijn.
Als we terugkijken op de eerste trainingsweken dan mogen we tevreden zijn. Uiteraard is het wennen met de 1,5 m, maar we zien dat de trainers hier goed op inspelen. Ouders houden zich goed aan de regels en komen niet op het sportpark.
Voor het ons ‘Coronaprotocol’ verwijs ik graag naar de website en social media.

Belangrijk:

  • sportpark blijft buiten georganiseerde trainingen gesloten voor iedereen
  • kantine en kleedkamers blijven voorlopig dicht en ouders mogen niet langs de lijn staan

Seizoen 2020-2021

De Technische Commissie is de afgelopen weken volop bezig geweest met de voorbereidingen voor seizoen 2020-2021 en heeft de teamindelingen hiervoor rond. De teamindelingen zijn gepubliceerd op de website van sv Enter.
Daarnaast zijn met diverse trainers gesprekken gevoerd over het trainerschap voor JO17-1 en JO15-1. In de komende week zal de Technische Commissie hierover meer bekend maken.
Het trainerschap voor JO19-1 is nog vacant en hiervoor zal op korte termijn een vacature geplaatst worden.

Opstelplekken voor de verplaatsbare doelen en doeltjes

Afgelopen week is de derde opstelplek voor onze verplaatsbare doelen en doeltjes gereed gekomen.
Alle doelen staan voortaan opgesteld op een van de 3 hiervoor aangelegde opstelplaatsen (zie ook onderstaande foto’s):

  1. nieuwe verharde plek, korte zijde hoofdveld, bij ingang Krompatte
  2. verharde plek achter de tribune
  3. verharding nabij de tennis

Dit zijn de enige 3 plekken waar de verplaatsbare doelen en doeltjes neergezet mogen worden.
Alle verplaatsbare doelen en doeltjes (ja @Bart Knol we hebben er in totaal 38) zijn voorzien van een duidelijke lettercode (A, B, C).
Na afloop van elke training en wedstrijd moeten alle verplaatsbare doelen en doeltjes teruggezet worden op de juiste opstelplek. Dit is noodzakelijk om het veld goed te kunnen onderhouden en regelmatig te kunnen slepen.
Samengevat de nieuwe afspraken:

  • Elk team dat doelen / doeltjes ophaalt vanaf de opstelplaats zorgt ervoor dat deze doelen / doeltjes na afloop van de training en / of wedstrijd weer op dezelfde opstelplek teruggezet worden
  • Elk team zorgt ervoor dat na afloop van de training en / of wedstrijd alle doelen / doeltjes verwijderd zijn en verplaatst naar de juiste opstelplek(ken)

Indien bovenstaande regels niet nageleefd worden dan spreken we elkaar hierop aan!

Spelregelbewijs

Om in het nieuwe seizoen (2020-2021) te kunnen voetballen moeten alle leden van sv Enter die geboren zijn in 2003 het spelregelbewijs gehaald hebben.
Deze leden van onze vereniging (spelend in de JO17, MO19 en JO19) hebben in november 2019 hierover van de KNVB een email ontvangen met de loginnaam en de inlogcode.
Ondanks meerdere herinneren hebben 11 leden dit bewijs nog niet gehaald (of zijn zelfs nog niet eens begonnen). Wij willen deze leden met klem verzoeken om nu te gaan starten, zodat er na de vakantie weer gevoetbald kan worden.

Website en social media

Om op hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen van sv Enter verwijzen we naar naar onze website (www.sventer.nl) en social media Facebook (Sv Enter), Twitter (svEnter) en Instagram (sv_enter).
Mocht u een van de eerdere updates gemist hebben, ze zijn allemaal terug te lezen.
We hopen dat onze pupillen, junioren en senioren ook in de komende weken weer veel voetbalplezier beleven op De Krompatte.
Hopelijk kunnen we ook onze andere, niet spelende leden en overige bezoekers, binnen afzienbare tijd weer ontmoeten op Krompatte.
Zorg goed voor elkaar, steun elkaar en blijf omkijken naar de mensen om je heen.

Het bestuur van sv Enter.