Laatste nieuws

Vertrouwen en bewustwording met elkaar en voor elkaar

Beste leden van Enter Vooruit en sv Enter,

Op initiatief van de politie Twente-west zijn er, na constructief overleg met beide besturen, enkele afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn voornamelijk gericht op het bevorderen van onderling vertrouwen binnen onze gemeenschap.

Als we kijken naar het thema ‘Verantwoordelijkheid’:
In de afgelopen jaren hebben we binnen Enter gezien dat verschillende cafés hun deuren sloten of dat de behoefte om elkaar elders te ontmoeten veranderde. Op dit moment ervaren we binnen onze voetbalclubs een positieve trend; een groeiend aantal bezoekers en een gezellige sfeer, met name in onze kantines. Het is van groot belang dat we samen streven naar een hoog moreel niveau, waarbij het geven en ontvangen van vertrouwen centraal staat. Hoewel de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie niet door Enter Vooruit en sv Enter is vastgesteld, besteden we hier veel aandacht aan zonder alles tot in detail te kunnen controleren.

Wat betreft ‘Handhaving’:
In samenspraak met de politie Twente-West zullen er de komende maanden regelmatig controles worden uitgevoerd, zowel binnen als buiten onze faciliteiten. Het merendeel van deze controles heeft betrekking op het handhaven van openbare ordevoorschriften. Periodieke alcoholcontroles vormen ook een onderdeel van de aanstaande controles.

Voor verdere ‘Beleidsrichtlijnen’ geldt het volgende:

  • Wees op de hoogte van de geldende openbare regels en wetten.
  • Houd er rekening mee dat je gedrag of leeftijd gecontroleerd kan worden.
  • Het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs kan resulteren in een boete.

Als het gaat om ‘Overige instructies’:

  • Parkeer je auto op de daarvoor bestemde plaatsen.
  • Zorg ervoor dat je (fiets)verlichting in orde is.

We hopen dat, met wederzijds vertrouwen, een groot deel van deze afspraken kan worden nageleefd.

Namens beide besturen van Enter Vooruit en sv Enter,

Als je vragen hebt over dit onderwerp, kun je contact opnemen met:
Enter Vooruit: [email protected]
SV Enter: [email protected]