Laatste nieuws

Voetbal Technisch Beleidsplan 2018 – 2019

Bijgaand vinden jullie de jaarlijkse bijstelling van het Voetbal Technisch Beleidsplan (2018 – 2019).

De belangrijkste wijzigingen zijn aangebracht in nauw overleg met de trainers, TC en technisch adviseurs.

Kern van de wijzigingen ligt in de verbeteringen van de trainingen voor alle teams. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat trainers bereid moeten zijn te investeren in de middelen die wij via Hoofd Jeugd Opleidingen kunnen geven. Dit vergt niet meer tijd, maar een andere werk- en denkwijze.

Daarnaast streven wij bij trainingen naar andere groepssamenstellingen om meer op vergelijkbaar niveau te kunnen trainen en omdat het aantal vrijwilligers dat trainingen wil verzorgen afneemt.

Ook zijn wijzigingen aangebracht bij techniektraining en keeperstraining en wel met name in het selecteren van kandidaten, mede ook vanwege afname trainersbestand.

Formele goedkeuring van het aangepaste plan is geschied door het AB in de vergadering van 12 maart jl.

Paul Diepenmaat

Namens TC sv Enter