Laatste nieuws

Voetballen komende seizoen: wat te doen?

De TC heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten gehouden over de voorlopige teamindelingen en het aantal teams voor het komende seizoen. Zeer belangrijk is dat wij weten wie het komende seizoen wil spelen. Daarom een dringend verzoek aan allen. Geef uiterlijk 22 mei aan:

o   Als je stopt met voetballen

o   Zorg dat je ingeschreven staat als lid: ook ouders MINI wees alert voor met name geboortejaar 2009 i.v.m. indeling in F groep !!!

o   Zorg dat je (vanaf B groep) je spelregelbewijs gehaald hebt; je hebt hier bericht van gekregen

o   Lever je pasfoto in als je daartoe een verzoek krijgt i.v.m. verkrijgen spelerspas

Als dit niet goed geregeld is, kun je niet voetballen het komende seizoen. Aan- en afmelden kan digitaal via de Website.

Uiterlijk 31 mei moeten wij een opgave doen aan de KNVB van alle teams. Die weken daarna gaan TC en JB kijken hoe we de teams indelen. Extra bijzonder is dat de KNVB met een andere indeling gaat werken. Dit kost meer puzzelen dan voorheen. Wij schatten in dat wij medio juni de teams kunnen indelen. Per Technische Jeugd Coördinator zal de werkwijze verschillen. Het kan zijn dat er individueel wordt afgestemd of met de gehele groep van (a.s.) leiders.

Het Jeugdbestuur