Laatste nieuws

Voorgestelde wijzigingen in het hoofdbestuur

Enkele jaren geleden hebben we de organisatiestructuur voor onze vereniging vastgesteld (zie hiervoor ook onderstaand organigram).
Door diverse omstandigheden hebben we in de afgelopen jaren niet alle posities kunnen invullen.
Tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op donderdag 24 maart, hopen we opnieuw een voltallig bestuur te kunnen presenteren.

Paul Diepenmaat vervult nu ruim 4 jaar de functie van Voorzitter Jeugdbestuur en heeft te kennen gegeven graag een andere functie binnen het bestuur te willen bekleden.
In de afgelopen jaren zijn er onder leiding van Paul vele initiatieven ontwikkeld binnen de jeugdafdeling en is er een prima functionerend Jeugdbestuur gevormd.
Voor wat betreft de Technische Commissie is vorig jaar een goede basis gelegd, echter is deze ten gevolge van het overlijden van Marcel Kamphuis, nog niet verder ontwikkeld.
Paul ziet een nieuwe uitdaging in het vorm geven en verder uitbouwen van de Technische Commissie.

Het bestuur ondersteunt dit van harte en wil de algemene ledenvergadering vragen in te stemmen met de benoeming van Paul Diepenmaat als Voorzitter Technische Commissie.
Met de voorgestelde wijziging komt de functie Voorzitter Jeugdbestuur vacant.
We zijn derhalve op zoek naar een persoon die leiding wil geven aan de jeugdafdeling.

Wij hopen hier in de komende periode meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Ten gevolge van drukke werkzaamheden heeft Johan Wolters zijn functie Voorzitter Kantinebeheer moeten neerleggen.
In de tussenliggende periode heeft de Barcommissie ervoor gezorgd dat alles zonder problemen heeft gefunctioneerd.
De wens blijft echter bestaan om ook een vertegenwoordiger van de Barcommissie/Kantinebeheer aanwezig te hebben in het hoofdbestuur.
Wij zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat we Robin Heilen bereid hebben gevonden om zitting te nemen in het hoofdbestuur voor de functie Voorzitter Kantinebeheer.
Het bestuur zal de algemene ledenvergadering dan ook vragen in te stemmen met de benoeming van Robin Heilen als Voorzitter Kantinebeheer.

Namens het hoofdbestuur,

Jos van Otten

Voorzitter