Laatste nieuws

Woensdag 7 december kaderavond

Op woensdag 7 december a.s. is er om 20 uur een kaderavond voor alle trainers en leiders. Focus ligt op de jeugd, maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom.

We gaan o.a. in op zaken betreffende Jeugdbestuur en Technische Commissie en daarnaast ook wat dat voor leiders en trainers betekent.

Graag wil het JB en de TC ook jullie mening, vragen en ideeën horen, opdat dit kan bijdragen om onze club voor al onze leden op een steeds kwalitatief beter niveau te krijgen .

We rekenen op jullie komst.

Arjan Rosman en Paul Diepenmaat

Namens JB en TC