Algemeen

Beste jeugdvoetballers en ouders

Na een lange periode van voorbereiding, waar veel mensen actief bij betrokken zijn geweest, is de (voorlopige) indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2019-2020 voor de jongens en de meisjes een feit en zal de indeling het aankomend weekend bekend gemaakt worden.

De indeling van de jeugdteams is samengesteld op basis van advies van (keepers)trainers, coördinatoren en interne scouting, waarbij uiteindelijk de Technische Commissie deze indeling definitief maakt. Het advies van leiders en trainers vinden wij als Technische Commissie ontzettend belangrijk (zij zien ze tenslotte elke week), maar we kunnen en willen daar niet in alle gevallen in meegaan. Dat kan te maken hebben met het zien van ontwikkeling en inschatting van potentie op langere termijn, maar ook met praktische zaken als grootte van de selecties, leeftijd, linies en/of posities.

We beseffen dat we nooit een indeling kunnen maken die voor iedereen passend is. Bedenk dat elke beslissing wordt genomen met de achterliggende gedachte dat dit ons inziens het beste is voor of de ontwikkeling van de speler zelf, in combinatie met de ontwikkeling van teams en de ontwikkeling binnen teams.

Soms zal dit lastig te begrijpen zijn, omdat niet alle feiten bij buitenstaanders bekend zijn of simpelweg omdat meningen over voetbal altijd uiteen zullen blijven lopen.

Wij als Technische Commissie willen jullie er dan ook op wijzen dat invulling van de selecties nooit een vaststaand iets is. Er vinden continu wijzigingen plaats op basis van de ontwikkeling van spelers. Een speler die nu net even ‘buiten de boot valt’ kan er over enkele maanden weer bij zitten. Andersom is een plek in de selectie nu ook geen garantie. Het ‘afvallen’ van een bepaalde speler betekent ook niet altijd dat de betreffende speler niet goed genoeg is, maar kan ook komen doordat andere spelers zich beter ontwikkelen. En dan moeten wel eens pijnlijke keuzes gemaakt worden. Het spelplezier staat daarbij altijd voorop.

Indien je de behoefte voelt om het gesprek aan te gaan over de indelingen is dit altijd mogelijk. Daarvoor kun je contact opnemen met de desbetreffende coördinator.

We willen wel vragen om het geheel te overzien en niet alleen te reageren vanuit emotie en of individuele belangen, hoe begrijpelijk en natuurlijk dit soms ook kan zijn.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met sportieve groet,
Technische Commissie, SV Enter