Algemeen

Coronavirus: update van het bestuur

Via dit bericht willen we jullie informeren over de huidige stand van zaken.
Zoals reeds donderdag 12 maart gecommuniceerd, in verband met Corona-virus en op advies van de RIVM
en de KNVB, heeft ook sv Enter alle trainingen, oefenwedstrijden, wedstrijden en grote bijeenkomsten
afgelast.
Vandaag werd bekend dat deze afgelasting geldt tot en met 6 april. Dit betekent dus ook dat ons clubhuis in deze
periode gesloten blijft.
Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zodra aanpassingen in het beleid mogelijk zijn zal dit
direct via de bekende sv Enter ‘social media’ kanalen gedeeld worden.
Voor wat betreft de belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen verwijzen we naar de website van het RIVM (www.rivm.nl).
Als gevolg van het Coronavirus zijn er tal van beperkingen voor iedereen. Centraal hierbij staat zo min
mogelijk contact, we moeten ons de komende tijd zo veel mogelijk ‘isoleren’.
Desalniettemin willen we ons ook zo goed mogelijk voorbereiden op de periode na de Coronacrisis.
We weten nog niet wanneer, maar ergens in de nabije toekomst zullen we weer mogen trainen en niet
veel later zullen er weer wedstrijden gespeeld worden.
We willen dan ook alle trainers en leiders aansporen om alternatieve, meer individueel gerichte,
trainingsactiviteiten te promoten.
Het is voor een ieder belangrijk om een goede conditie te behouden. Blijf daarom in beweging en ga de
komende weken niet stil zitten.
Heb je leuke creatieve ideeën deel deze dan met ons ([email protected]), wij zullen deze dan weer verder
promoten via onze ‘social media’.
Volg sv Enter via onze website www.sventer.nl en ‘social media’, Facebook en Twitter (@sventernieuws).
Zoals gezegd we blijven de adviezen van het RIVM en de KNVB nauwlettend volgen. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn zullen wij jullie hierover informeren.
Bestuur sv Enter