Algemeen

Demo VTON app en training

Op woensdag 30 januari gaan we een 2e info avond en training verzorgen voor alle jeugdtrainers met behulp van de VTON app.
Belangrijk is dat alle trainers – en zeker die de app gebruiken of gaan gebruiken – hierbij aanwezig zijn.
Carlo Kastermans (VTON) zal de avond verzorgen. Hij zal de belangrijkste functies van de VTON app nog eens uitleggen en is met een team op het trainingsveld om de praktijk in te vullen.
Zorg dat je om 18.00 uur aanwezig bent. Avond duurt tot maximaal 19.30 uur.
Het bijwonen van die bijeenkomst verzekert je ervan dat je in staat bent betere trainingen te kunnen geven.
Wij rekenen op jullie komst.

De Technische Commissie