Algemeen

Informatie m.b.t. rubbergranulaat

Gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden (2)

In aansluiting op onze eerste publicatie over rubbergranulaat in kunstgrasvelden van 10 oktober jl. kunnen wij u thans het volgende mede delen.

In overleg met de gemeente Wierden en de plaatselijke voetbalverenigingen heeft de Stichting Accommodaties Wierden Enter (SAWE) opdracht gegeven voor nader onderzoek naar de hoeveelheid PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in het rubbergranulaat. De resultaten van deze onderzoeken zijn woensdag jl. bekend geworden en donderdag hebben de gezamenlijke voetbalverenigingen, de gemeente en de SAWE deze resultaten met elkaar besproken.

De kunstgrasvoetbalvelden zijn in Wierden en Enter ingestrooid met SBR-rubber. Er wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in SBR en ander granulaat. Volgende week wordt er een website gelanceerd( www.SBRcheck.nu) die gemeenten en sportbestuurders in staat stelt te onderzoeken of het granulaat van het type SBR is. Diverse instanties geven aan dat SBR-rubber veilig is. Alhoewel er geen wettelijke grenswaarde is voor de hoeveelheid PAKs in granulaat bestemd voor kunstgrasvelden, wordt door meerdere instanties w.o. de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ten aanzien van rubberen tegels onder speelvoorzieningen gesteld dat wanneer de waarde van het totaal pakgehalte onder de 50 mg/kg ligt, het risico verwaarloosbaar is. Deze waarde geldt ook voor bouwstoffen. Boven ongeveer 1000 mg/kg kan bij langdurig spelen het maximaal toelaatbare risico overschreden worden. Of deze waarden ook door getrokken kunnen worden naar granulaat in kunstgrasvoetbalvelden is niet bekend. Daarom hanteren wij deze gegevens uitsluitend als indicatie.

De onderzoeksresultaten van het totaal Pak-gehalte in het rubbergranulaat van de velden in Wierden en Enter liggen tussen 11 en maximaal 26 mg/kg. Deze resultaten geven ons (voetbalverenigingen, gemeente Wierden en SAWE) met in achtneming van de huidige kennis en inzichten geen aanleiding ons standpunt te wijzigen. Voorlopig mag er dus gewoon gevoetbald worden op de kunstgrasvelden. Daarmee sluiten wij aan bij de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Ministerie van Volksgezondheid en Sport, de GGD en de KNVB.

Hoe nu verder?

Eind december van dit jaar worden de resultaten verwacht van een nieuw onderzoek van het RIVM en in februari 2017 komt in opdracht van de Europese Commissie het European Chemicals Agency met de resultaten van een onderzoek naar de samenstelling van het rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. Wij zien de resultaten van deze onderzoeken met belangstelling tegemoet en zullen u daarna nader informeren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de volgende websites:

 

Wierden, 27 oktober 2016