Algemeen

Nieuwe afspraken gebruik mobiele doeltjes en doelen

Graag brengen we jullie langs deze weg op de hoogte van belangrijke, nieuwe afspraken m.b.t het gebruik van de verplaatsbare doelen voor trainingen en wedstrijden.

Alle doelen staan standaard opgesteld op de nieuwe centrale verharde plek achter de tribune (zie onderstaande foto’s). Dit is de enige plek waar doeltjes / doelen neergezet mogen worden.

Na afloop van elke training en wedstrijd is elk veld vrij van doeltjes / doelen. Dit is noodzakelijk om het veld goed te kunnen onderhouden en regelmatig te kunnen slepen.

Nieuwe afspraken:

  • Elk team dat doeltjes / doelen ophaalt vanaf de centrale plek zorgt ervoor dat deze doeltjes / doelen na afloop van de training en / of wedstrijd weer op centrale plek teruggezet worden
  • Elk team zorgt ervoor dat na afloop van de training en / of wedstrijd alle doelen verwijderd zijn en verplaatst naar de centrale verharde plek achter de tribune

Deze regel geldt met ingang van vandaag en er zijn geen uitzonderingen!
Indien bovenstaande regels niet nageleefd worden dan spreken we elkaar hierop aan!