Algemeen

Oproep Club van 100

De afgelopen weken hebben wij onderstaande mail naar iedereen van sv Enter gestuurd waarvan wij een e-mailadres hebben.
We hebben al enkele aanmeldingen gehad van mensen die zich projectmatig voor de Club van 100 willen inzetten maar we kunnen er altijd nog een paar mensen bij gebruiken.
Lees het onderstaande aandachtig door en bij interesse gebruik de link antwoordformulier

 

 

Beste mensen,

Afgelopen donderdag 18 april was de jaarlijkse ledenvergadering.

Een van de agendapunten was de Club van 100, waarvan ik al enige jaren de voorzitter mag zijn.
Zoals de laatste jaren blijkt, is het steeds moeilijker om een vast bestuur bij elkaar te krijgen om elke keer weer van alles te organiseren voor jeugd en senioren. Het voortbestaan van de Club van 100, die al 26 jaar bestaat en een serieus onderdeel is van de SV. Enter komt hierdoor in gevaar. Ik ben van mening dat we dit als club samen anders moeten oppakken en de schouders eronder moeten zetten.

Ik heb daarom van de gelegenheid gebruik gemaakt om uitleg te geven aan een nieuwe structuur voor het organiseren van evenementen. Met 3 mensen, te weten Lis Otten (secretaris), Maarten Bolscher (penningmeester) en Gerard Libbers (voorzitter) vormen vanaf nu een kleiner bestuur en gaan in de toekomst contact onderhouden met de vrijwilligers die zich aanmelden.

Hoe willen we dit gaan doen?

Dit gaan wij vanaf nu doen op projectbasis. Dat houdt in, dat de activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd, opgepakt worden door personen die zich hiervoor opgeven. Laat heel duidelijk zijn, dat je je maar voor 1 activiteit hoeft op te geven, meerdere mag.
Na afloop van de vergadering hebben zich al een aantal mensen opgegeven, maar lang niet iedereen was natuurlijk aanwezig. Vandaar deze persoonlijke brief aan alle leden. Onderstaand een lijst waar je je voor kunt opgeven en doe dit a.u.b. op volgend ANTWOORDFORMULIER te klikken.

Voor de volgende jaarlijkse activiteiten willen wij commissies in het leven roepen:

  • Sinterklaas
  • Jeugd (alle jeugd)
  • Jeugdleden Club van 100
  • Elftal van de Week
  • Omroep bij het 1e elftal
  • Nachttoernooi
  • Kerstbazaar
  • E-kamp
  • Senioren (ideeën welkom)
  • Nieuwe ideeën

 

Als Club van 100 hopen we er op deze manier nieuw leven in te blazen samen met jullie en te ervaren dat de vereniging blijft bloeien.

 

Met vriendelijke groet,

Club van 100