Algemeen

Samenstelling nieuwe Technische Commissie

Deze maand gaan er een aantal wijzigingen plaats vinden in de Technische Commissie. Henk Olde Olthof, Michel Brinks en Erik Stegeman hebben te kennen gegeven er mee te stoppen.

Wij willen ze hartelijk danken voor hun betrokkenheid, inzet en het vele werk dat zij in de afgelopen jaren verricht hebben.

Gelukkig zijn we erin geslaagd om reeds 2 vervangers voor hen te vinden. Wilfried Kuipers en Harold van Coesant gaan deel uit maken van de TC en wij wensen hen veel succes.

In september zullen de taken overgedragen worden.

 

Nieuwe samenstelling TC wordt als volgt:

Alfons  Asbroek                      Senioren

Wilfried Kuipers                    JO19

Richard Schreijer                 JO17

Marco Borggreve                  JO15

Wouter Roetgering               JO13

Harold van Coesant             JO11

Vacature                                   JO9

Gerald Schrooten                 Keepers coördinator

Paul  Diepenmaat                Voorzitter

 

Er komt ook een nieuwe opzet van het Jeugdbestuur. De TC leden gaan daar geen deel meer van uitmaken. Daarover volgen nader bericht.

 

 

Voorzitter TC