Algemeen

SV Enter is de vernielingen meer dan zat (Update)

We zijn blij dat de 2 daders zich gemeld hebben en er zijn passende maatregelen getroffen.

SV Enter heeft genoeg van mensen die vernielingen aanbrengen, in de afgelopen week zijn wij tot tweemaal toe geconfronteerd met molest in de kleedkamers.

Het glazuur van de tegels in kleedkamer 6 zijn onherstelbaar vernield en in kleedkamer 1 zijn er gaten in de WC deur geslagen.
En dit zijn nog maar enkele voorbeelden, wij als voetbalvereniging zijn het dus ook meer dan zat
omdat wij er alles aan doen om het zo mooi mogelijk te maken.
Het is dan heel triest om te ervaren dat er mensen zijn die het allemaal niet zo nauw nemen.

SV Enter accepteert niet dat er vernielingen aangebracht worden aan het complex en zal dan ook alles in het werk stellen om de daders te vinden, ze adequaat te straffen en de schade te verhalen.

Uiteraard zal de strafmaat milder zijn indien de daders zich vrijwillig melden, dit kan bij je leider, het bestuur of een van onze vertrouwenspersonen t.w. Jacqueline ten Broeke of Eric Braamhaar.

Tenslotte willen we een oproep doen aan alle ouders om hun kinderen erop te wijzen dat vernielingen niet geaccepteerd worden door SV Enter.

Gaten WC deur kleedkamer 1

Glazuur kleedkamer 6 onherstelbaar vernield