Algemeen

TC Bijeenkomst leiders, trainers, ouders 3 april 2019

Ca 30 aanwezigen waren aanwezig op de bijeenkomst voor trainers, leiders en ouders. Hoewel het aantal aanwezigen wel wat tegen viel, is het een zeer interessante avond geworden waar in bijna 1 1⁄2 uur vele onderwerpen ter sprake kwamen. Mooi was de inbreng van de aanwezigen op de onderwerpen die leefden en waar verbeteringen mogelijk zijn (zie verderop in dit bericht).

Paul Diepenmaat vertelde als voorzitter TC over de wijzigingen die gaan plaats vinden in de personele bezetting van de TC; het nieuwe in te voeren dotcomclub systeem voor trainers (start bij de selectieteams) en de introductie van de VTON app en de rol van Sven Koebrugge Hoofd Jeugd Opleidingen en train de trainer) hierbij.
Sven loopt nu al een tijdje rond en heeft zijn eerste ervaringen met de zaal gedeeld. Samengevat staan hieronder de belangrijke punten uit zijn toelichting, die wij zo volledig mogelijk tonen, omdat het ook door de niet-aanwezigen gebruikt kan worden. Doelgroep voor deze avond was D en lager.

Voorbereiding:

 • Bekijken van je training op de app
 • Neem alle spullen mee naar het veld
 • Zet het veld uit van groot naar klein (van partij naar de eerste oefening)
 • Kleur pionnen bepalen per oefening
 • Start pion bepalen voor de duidelijkheid
 • Gebruik de juiste goals

Tijdens de training:

 • Veel loop werk en conditietraining is niet heel effectief. Voetbal is een interactie sport
 • Als er 2 trainers zijn of meerdere mensen. Spreek af naar wie de kinderen moeten luisteren in een oefening. Kan ook gesplitst worden
 • Geef duidelijk in de uitleg aan wat je bedoelt. Wees specifiek, benoem links of rechts en gebruik een voorbeeld of video. Wees daarnaast duidelijk wie waar moet gaan staan. Denk aan kleur verdeling/begin pion. En niet die pion, daar! Dat zie je toch?
 • Techniek wordt vaak overgeslagen. Te moeilijk, kunnen ze niet. Verzoek om het toch 5 minuten te doen, maar niet te lang. Kort en wellicht 2 keer zelfde herhalen zodat het wel lukt; succes ervaring is belangrijk.
 • Spelers zeggen iets snel saai. Dat kan een teken zijn dat het te moeilijk wordt bevonden. Wees hier alert op.
 • Gebruik je materiaal tijdens je training. Leg alle ballen om een oefening, verhoogt effectiviteit. in een oefening/partij; gebruik 2 kleuren hesjes (kan ook rode shirts tegen de gele hesjes)
 • Overtredingen benoemen tijdens de training. Gebeurt ook tijdens de wedstrijd.
 • Blijf positief. Zeg vooral niet.. die moet hangen, ziekenhuis bal, slecht pass.. dat ziet de speler zelf ook wel.. benoem vooral wat goed gaat! En wees dan specifiek.. niet alleen goed.

Gedrag:

 • Is erg moeilijk. We laten ons leiden door de spelers. Plassen/bidonnen/drinktijd/pet op/welke oefening ze willen. Wees duidelijk wat je verwacht, ook naar de ouders.
 • Als de motivatie laag is, leg het spel dan stop en vraag waar dat aan ligt, om het zo weer om te buigen. Spelers / kinderen zijn niet gek!
 • Geef een kind duidelijk aan wanneer het grensoverschrijdend gedrag vertoont. Neem kind apart en zeg wat je van hem verwacht. Doe dit niet in een groep, want dan geef je het kind een podium. Irriteer/frustreer je vooral niet, de speler heeft het dan gewonnen. Die is vaak uit op aandacht.
 • Bij de volgende keer grensoverschrijdend gedrag alleen een waarschuwing geven (rustig stemgebruik) en geen discussie; tweede keer het zelfde; bij de derde keer aan de kant zetten. Gebeurt dit vaker:
  • 1x na de training met de speler praten
  • 2x ouders inlichten
  • 3x met coördinator contact en ouders
 • Consequent zijn levert duidelijkheid op. Mensen zijn vaak bang om dan niet leuk gevonden te worden. Hier niet bang voor zijn. Jij als trainer geeft duidelijk de regels aan en wat je verwacht.

Mocht je steun nodig hebben (en dat geldt voor nagenoeg iedereen als je echt openstaat voor feedback) meld je dan bij Sven Koebrugge; 2 x per week is hij op het veld aanwezig om je te helpen.

Tijdens deze toelichting zijn er ook opmerkingen gemaakt waar JB en TC mee aan de slag kunnen. Het gaat om aantal organisatorische zaken zoals bv.

 • 2 sporten gekleurde hesjes
 • 2 soorten gekleurde pionnen
 • Vervoer van de ballen
 • Verplaatsen van goals als je alleen bent
 • Scheidsrechters begeleiding jeugd
 • Vrijwilligers werk; meer mensen nodig en vergoedingen jeugd
 • Vaker dit soort bijeenkomsten houden
 • Problematiek bij bepaalde teams (geen trainer aanwezig etc.)

Tot slot. In de planning van acties van de TC waren aantal van deze ideeën – o.a. via Sven – aan ons kenbaar gemaakt. Ook vanuit de aanwezigen is dit aangevuld. Wij zullen ons van JB en TC inspannen om aantal van de ideeën m.i.v. het nieuw seizoen te regelen.

Wij zullen ook vooral moeten kijken hoe wij de aanwezigheid bij dit soort bijeenkomsten omhoog krijgen. Want juist de afwezigen moeten geïnformeerd worden over wat wij gezamenlijk willen realiseren en dat kan alleen als iedereen mee doet op de manier zoals sv Enter dat graag ziet. In goede discussies met elkaar en met iedereen kunnen we een nog mooiere club worden.
Daarnaast is het een must om vóór aanvang seizoen met ouders en de groep om de tafel te gaan en allerlei afspraken (organisatorisch, gedrag, verwachtingen etc.) te maken. Te overwegen is ook om aantal van de hierboven genoemde opmerkingen mee te nemen in de “teamafspraken” die wij bij aanvang seizoen verspreiden onder leiders en trainers.

Paul Diepenmaat
Namens TC sv Enter