Algemeen

Verlenging contract Sven Koebrugge en trainers

Wij zijn verheugd te kunnen berichten dat wij het contract met Sven Koebrugge, Hoof Jeugd
Opleidingen (HJO), met ingang van 1 februari 2019 verlengd hebben tot en met 30 juni 2020. Een
belangrijke wijziging is dat Sven zijn activiteiten gaat uitbreiden van 1 naar 2 avonden.
In deze functie ligt voor hem een belangrijke rol bij de taak train de trainer. De afgelopen periode heeft
al laten zien welke toegevoegde waarde dit oplevert en wij willen dit vervolgen en uitbreiden.
Op deze manier zijn wij ervan overtuigd dat op termijn trainingen verder geoptimaliseerd kunnen
worden. Belangrijk daarbij is dat elke trainer zich openstelt voor begeleiding door Sven. Dat is ook, in
combi met de VTON app, een verplichting voor niet-selectieteams van JO15 en lager. Ook selectieteams
zullen begeleid worden door Sven, maar omdat trainingen hier geschieden door opgeleide trainers zal
die begeleiding meer maatwerk zijn.
Trainers die geholpen willen worden, moeten dit kenbaar maken aan de Technisch Jeugdcoördinator.
Daarnaast kan en zal Sven ook op eigen initiatief actie nemen.
Naast de rol van train de trainer zal hij ook – vanuit zijn functie als HJO – taken verrichten t.b.v. de
kwaliteitsverbetering van de jeugdopleiding; dat geschiedt in nauw overleg met de TC.

Wij zijn ook verheugd te kunnen melden dat wij alle contracten voor het komende seizoen verlengd
hebben met de trainers van de jeugdselectieteams. Dat houdt in dat Marco Otten de JO19 – 1 blijft
trainen en coachen; Patrick Rensen de JO17 – 1; Rob Heilen de JO15 – 1; Marcel Gierkink de JO13 – 1 en
Arno Ligtenberg blijft bij JO11 – 1. De opzet om te trainen met grotere selecties dan uitsluitend het
elftal blijft ongewijzigd.

Op dit moment is de TC nog bezig met een aantal gesprekken met als doel de kwaliteit in de opleidingen
te optimaliseren. In de afgelopen periode hebben wij daar met meerdere voetbaldeskundigen over
gesproken. Als daar meer over bekend is, informeren wij jullie.

Wij vertrouwen er op via deze acties een aantal vervolgstappen gezet te hebben die op langere termijn
van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen van elk individu en daarmede ook van het team.

Wij wensen Sven, Marco, Patrick, Rob, Marcel en Arno veel succes en vooral veel plezier in hun functie.

De Technische Commissie