Algemeen

Voorzitter Technische Commissie

Paul Diepenmaat, voorzitter van de Technische Commissie en lid van het hoofdbestuur heeft onlangs te kennen gegeven dat hij zich in april 2019, na afloop van zijn zittingsperiode, niet opnieuw herkiesbaar zal stellen.
In 2012 is Paul toegetreden tot het hoofdbestuur en heeft hij ruim 4 jaar de functie van Voorzitter Jeugdbestuur uitgeoefend.
Onder leiding van Paul zijn er vele nieuwe initiatieven ontwikkeld binnen sv Enter, denk hierbij o.a. aan thema’s als ‘Respect & Sportiviteit’ en ‘Binden & Groeien’ en daarnaast het Jeugdtoernooi dat tegenwoordig bekend staat als het Marcel Kamphuis Jeugdtoernooi.
Initiatieven die onze vereniging een significante kwaliteitsimpuls hebben gegeven.
Gedurende de laatste 2 jaar heeft Paul als voorzitter van de TC het Technisch Beleidsplan verder doorontwikkeld en geïmplementeerd.
Paul, langs deze deze weg nu al veel dank voor het goede werk in de afgelopen 6 jaar.

We zijn verheugd te kunnen melden dat we in de persoon van Kevin Asbroek een goede opvolger hebben kunnen vinden voor deze belangrijke positie binnen onze vereniging.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2019 zal Kevin officieel voorgesteld worden als kandidaat voor het hoofdbestuur en voorzitter van de Technische Commissie.
We menen met Kevin een prima kandidaat te hebben gevonden om de voetbaltechnische zaken binnen onze vereniging verder door te ontwikkelen.
We hebben in de afgelopen jaren veel goede zaken in gang gezet maar realiseren ons ook dat er nog veel te winnen en te verbeteren is.

In de komende periode zal Kevin door Paul verder ingewerkt worden.